MARÇ DE 2018

Les dones representen un 85% del capital
humà de TOUS


Les dones representen un 85% del capital<br/>humà  de TOUS

Un any més, aquest 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. Es tracta d'una data reconeguda al voltant del món que serveix per commemorar els avanços sobre la igualtat de gènere i conscienciar sobre els problemes de desigualtat que perduren en la societat. Un context que no és aliè al món de la joieria, un sector en el qual anys enrere predominava la figura de l'home

Recorda Alba Tous, Presidenta de la companyia, que en les fires de joieria a les quals assistia amb la seva mare i les seves germanes, “ens miraven amb desconfiança si no ens acompanyava el meu pare”. Afegeix: “Era alguna cosa que a la meva mare li feia enfadar moltíssim, però afortunadament en el negoci de la joieria ara la presència de la dona és molt més habitual. Fins i tot els joiers eren sempre homes i la meva mare va començar a contractar a dones joieres perquè tenien algunes habilitats manuals que les feia especialistes en treballs molt concrets”.

Fins avui, la presència de la dona sempre ha estat latent en tots els nivells de l'organització. Actualment, l'equip directiu de TOUS està compost per un 45% de dones, ja que 10 dels 22 membres ho són. Considerant el capital humà en el seu conjunt, el percentatge de dones representades al voltant del món en països TOUS és del 85%. En línia amb aquests nombres, les persones que formen TOUS han demostrat dia rere dia que a través del respecte mutu és possible dissenyar, implementar i mantenir un pla d'igualtat amb èxit.

Més enllà de fomentar el paper de la dona en el negoci de la moda, és imprescindible consolidar el respecte mutu i la igualtat d'oportunitats mitjançant la implementació d'un codi ètic. En concret, el Codi Ètic del Grup TOUS, estipula que no s'admet cap tipus de discriminació contra una persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa.