MAIG 2019

TOUS entre les 100 millors empreses de luxe mundial


TOUS entre les 100 millors empreses de luxe mundial

El rànquing anual ‘Global Powers of Luxury Goods 2019’, elaborat per Deloitte, situa en el lloc 76 a la marca TOUS entre les 100 empreses que més facturen en el sector de luxe a nivell mundial, amb ingressos de 425 milions d'euros.

Segons dades de la sisena edició de l'informe de Deloitte, aquestes 100 companyies han registrat conjuntament una facturació de 246.664 milions de dòlars, aconseguint així taxes de creixement superiors al 10%. El sector ha resistit a les situacions difícils i fins i tot en els moments de normalitat econòmica ha tendit a anar cap al creixement.

Espanya es converteix en el novè país que més empreses aporta al rànquing mundial. Itàlia és el país que lidera la classificació amb 24 companyies, seguit dels Estats Units, que suma 14, i Regne Unit que presenta 10. 

A més, Espanya és el quart país on més han crescut les vendes d'articles de luxe, amb un 9,8%. L'estat que lidera aquest aspecte és la Xina, on han crescut un 13,3% respecte l'any passat. 

La nostra aposta a nivell internacional va començar en 1996 i actualment la signatura ja està present en 53 països, amb més de 620 botigues. Posicionar-se en mercats exteriors forma part de la nostra estratègia de creixement. Un dels elements més importants de la internacionalització ha estat la correcta elecció del punt de venda i saber diferenciar els mercats. És a dir, oferir les gammes apropiades segons el país en el qual es comercialitzarà. 

La mentalitat de globalitat ens permet integrar el coneixement de la diversitat que ens envolta i transmetre'l en forma de joies amb passió, creativitat, compromís… I tendresa.

La mentalitat de globalitat ens permet integrar el coneixement de la diversitat que ens envolta i transmetre'l en forma de joies amb passió, creativitat, compromís… I tendresa.